บจก. เจ.พี. ยูไนเต็ด

โลโก้ ตัวอักษรไดคัท ติดตั้งหน้าโรงงาน
ป้ายหน้าโรงงาน