บริษัท สยามไอชิน จำกัด

โลโก้ตัวอักษรสแตนเลส
ป้ายหน้าโรงงาน