FOOD CHANNEL SILOM

ตัวกล่องจัดทำสแตนเลส พิมพ์ภาพบนแบคลิสฟิล์ม โดยใช้ระบบแกนมอเตอร์อัตโนมัติในการเปลี่ยนภาพ
ป้ายกล่องไฟเปลี่ยนภาพ