บจก. อี – จีหก โซลูชั่น (ไทยแลนด์)

พื้นป้ายอคริลิกใส - โลโก้ อคริลิกไดคัท ทำสีพ่นรถยนต์
ป้ายภายใน