บจก. จีเอ็ม เทคโนโลยี

ป้ายทาวเวอร์หุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิต
ป้ายทาวเวอร์หน้าโรงงาน