บจก. ไทย เจ เพรส

ป้ายโครงเหล็ก หุ้มด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต ตัวป้ายเป็นระบบไฟ LED
ป้ายตั้งเสา หน้าโรงงาน