โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร

ป้ายชื่อโรงแรม หุ้มด้วยคอมโพสิต
ป้ายตั้งเสาหน้าโรงแรม
ป้ายชื่อโรงแรม หุ้มด้วยคอมโพสิต
ป้ายตั้งเสาหน้าโรงแรม