โรงแรม อินเทรนด์

ป้ายโครงเหล็ก หุ้มด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต ตัวป้ายเป็นระบบไฟ LED
ป้ายตั้งเสาหน้าโรงแรม