จอคีออส ทีวี Digital Signage

เนื่องจากปัจบันประเภทของหลอดไฟ LED มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติในการนำมาใช้งานแตกต่างกันขี้นอยู่กับว่าใช้กับงานอะไร ตกแต่งอะไร อีกทั้งปัจจุบันไฟแอลอีดี มีความนิยมมากขั้นเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 30,000-100,000 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพหลอดแอลอีดี) และยังดูแลการรักษาและติดตั้งได้ง่าย ใช้กระแสไฟต่ำ ช่วยประหยัดพลังงาน กว่าหลอดแก้วอัดแก๊ส (หลอดนีออนไลท์)
อ่านเพิ่มเติม
จอคีออส ทีวี Digital Signage

จอคีออส ทีวี Digital Signage

เนื่องจากปัจบันประเภทของหลอดไฟ LED มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติในการนำมาใช้งานแตกต่างกันขี้นอยู่กับว่าใช้กับงานอะไร ตกแต่งอะไร อีกทั้งปัจจุบันไฟแอลอีดี มีความนิยมมากขั้นเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 30,000-100,000 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับคุณภาพหลอดแอลอีดี) และยังดูแลการรักษาและติดตั้งได้ง่าย ใช้กระแสไฟต่ำ ช่วยประหยัดพลังงาน กว่าหลอดแก้วอัดแก๊ส (หลอดนีออนไลท์)

ทำป้ายไฟ LED ทำป้ายไฟแอลอีดี

ปัจบันประเภทของหลอดไฟ LED มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติในการนำมาใช้งานแตกต่างกันขี้นอยู่กับว่าใช้กับงานอะไร ตกแต่งอะไร อีกทั้งปัจจุบันไฟแอลอีดี มีความนิยมมากขั้นเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 30,000-100,000 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลคำปรึกษาสินค้าบริการออกแบบป้ายโฆษณา โดยทีมงานมืออาชีพ

โทร. 089 989 9991

CREATIVE SIGN DESIGN

รับออกแบบ สร้างสรรค์สื่อป้ายโฆษณา

ผลิตงาน คุณภาพ ราคามาตรฐาน ประสบการณ์กว่า 30 ปี
บริการติดตั้ง ทั่วประเทศ งานด่วน

LED LIGHTING

LED คืออะไร ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode) เรียกย่อ ๆ ว่า LED
ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของ LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ได้มีการนำ LED มา ใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในไฟ ป้ายตัวอักษร ป้ายไฟข้อความวิ่ง ตกแต่งอาคาร สถานที่ สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่างๆ จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันหลอดไฟทั้งหมดได้พัฒนามาใช้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED เนื่องจากประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การดูแลรักษาง่ายหลอดไฟ
LED LIGHTING

LED ใช้ทำอะไรบ้าง ด้านป้ายโฆษณา ?

หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยม
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยม ติดตั้งภายในตัวอักษรโลหะหรือพลาสติกอะคริลิค ทำให้ แสงไฟออกด้านหน้า ,แสงไฟสะท้อนออกด้านหลัง หรือแสงไฟเรืองออกด้านข้างความหนาตัวอักษร เป็นเต้น
หลอดแอลอีดี สีรุ้ง (RGB)
หลอดแอลอีดี สีรุ้ง (RGB) ลักษณะมีทั้งโมดูลและพิกเซล จุดเด่นไฟชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีของแสงได้หลากหลาย ควบคุมโดยคอนโทรลเรอร์ชนิดพิเศษ อีกทั้งสามารถออกแบบโปรแกรมรูปแบบการวิ่งของหลอดไฟได้ตามที่ต้องการ ทำให้ป้ายชนิดนี้มีจุดเด่นมาก
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นพิกเซล
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นพิกเซล นำมาประกอบติดตั้งเดินวงจร ให้ได้ข้อความตามตัวอักษรที่ออกแบบ อาทิ ป้าย open, Internet ฯลฯ สามารถจัดทำให้กระพริบตามจังหวะโดยติดตั้งตัวควบคุมไฟวิ่ง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นสายยาง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นสายยาง นำมาดัด งอ จัดทำตัวอักษร ,รูปสัญลักษณ์ต่างๆ หลอดแอลอีดีชนิดนี้จะเป็นประเภทสายยางคล้ายหลอดนีออนไลท์ จะให้แสงสว่างเป็นลายเส้นเรืองแสง
ป้ายตัวอักษรวิ่งข้อความ หรือจอทีวีแอลอีดีขนาดใหญ่
ป้ายตัวอักษรวิ่งข้อความ หรือจอทีวีแอลอีดีขนาดใหญ่ ลักษณะป้ายประเภทนี้จะใช้หลอดไฟแอลอีดี แล้วควบคุมโดยคอนโทรลเรอร์ ซึ่งสามารถเซ็ตข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ ผ่านโดยโปรแกรมซอฟแวร์ สำเร็จรูป การใช้งานง่าย อีกทั้งสามารถเปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพสินค้าโฆษณาได้ตลอดเวลา ตามทีต้องการ
จุดเริ่มต้นของการทำป้าย?
บริษัท ดี.อาร์. แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ให้ความสำคัญกับการทำป้าย ตั้งแต่จากจุดเริ่มต้นของกระบวนการด้านความคิดการออกแบบ ซึ่งการออกแบบนั้นต้องให้ความเหมาะสม การดีไซน์ที่สวยงาม โดยยึดหลักบรรทัดฐานทางด้านราคา ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพ จากทีมงานบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์การทำป้าย

LED คืออะไร

LED คืออะไร ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode) เรียกย่อ ๆ ว่า LED

ปัจจุบันจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีของ LED ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ได้มีการนำ LED มาใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในไฟ ป้ายตัวอักษร ป้ายไฟข้อความวิ่ง ตกแต่งอาคาร สถานที่ สัญญาณจราจร ไฟท้ายรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่างๆ จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันหลอดไฟทั้งหมดได้พัฒนามาใช้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED เนื่องจากประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การดูแลรักษาง่ายหลอดไฟ

LED ใช้ทำอะไรบ้าง ด้านป้ายโฆษณา ?

หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยม
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยม ติดตั้งภายในตัวอักษรโลหะหรือพลาสติกอะคริลิค ทำให้ แสงไฟออกด้านหน้า ,แสงไฟสะท้อนออกด้านหลัง หรือแสงไฟเรืองออกด้านข้างความหนาตัวอักษร เป็นเต้น
หลอดแอลอีดีโมดูล
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นโมดูลสี่เหลี่ยม ติดตั้งภายในตัวอักษรโลหะหรือพลาสติกอะคริลิค
หลอดแอลอีดี สีรุ้ง (RGB)
หลอดแอลอีดี สีรุ้ง (RGB) ลักษณะมีทั้งโมดูลและพิกเซล จุดเด่นไฟชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีของแสงได้หลากหลาย ควบคุมโดยคอนโทรลเรอร์ชนิดพิเศษ อีกทั้งสามารถออกแบบโปรแกรมรูปแบบการวิ่งของหลอดไฟได้ตามที่ต้องการ ทำให้ป้ายชนิดนี้มีจุดเด่นมาก
หลอดแอลอีดี สีรุ้ง (RGB)
จุดเด่นไฟชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีของแสงได้หลากหลาย
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นพิกเซล
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นพิกเซล นำมาประกอบติดตั้งเดินวงจร ให้ได้ข้อความตามตัวอักษรที่ออกแบบ อาทิ ป้าย open, Internet ฯลฯ สามารถจัดทำให้กระพริบตามจังหวะโดยติดตั้งตัวควบคุมไฟวิ่ง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นพิกเซล
สามารถจัดทำให้กระพริบตามจังหวะโดยติดตั้งตัวควบคุมไฟวิ่ง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นสายยาง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นสายยาง นำมาดัด งอ จัดทำตัวอักษร ,รูปสัญลักษณ์ต่างๆ หลอดแอลอีดีชนิดนี้จะเป็นประเภทสายยางคล้ายหลอดนีออนไลท์ จะให้แสงสว่างเป็นลายเส้นเรืองแสง
หลอดแอลอีดี ลักษณะเป็นสายยาง
หลอดแอลอีดีชนิดนี้จะเป็นประเภทสายยางคล้ายหลอดนีออนไลท์
ป้ายตัวอักษรวิ่งข้อความ หรือจอทีวีแอลอีดีขนาดใหญ่
ป้ายตัวอักษรวิ่งข้อความ หรือจอทีวีแอลอีดีขนาดใหญ่ ลักษณะป้ายประเภทนี้จะใช้หลอดไฟแอลอีดี แล้วควบคุมโดยคอนโทรลเรอร์ ซึ่งสามารถเซ็ตข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ ผ่านโดยโปรแกรมซอฟแวร์ สำเร็จรูป การใช้งานง่าย อีกทั้งสามารถเปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพสินค้าโฆษณาได้ตลอดเวลา ตามทีต้องการ
จอทีวีแอลอีดีขนาดใหญ่
ลักษณะป้ายประเภทนี้จะใช้หลอดไฟแอลอีดี แล้วควบคุมโดยคอนโทรลเรอร์

ทำป้ายไฟ LED ทำป้ายไฟแอลอีดี

ที่ตั้ง
บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
74/215 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
74130
บริษัท ดี.อาร์.แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
74/215 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
74130
ติดต่อ
สายด่วน
:
089 989 9991
โทรศัพท์
:
0-2813-7768-9
แฟกซ์
:
0-2811-0514(auto)
เว็บไซต์
:
www.dr-ads.com
อีเมลล์
:
info@dr-ads.com
สายด่วน
:
089 989 9991
โทรศัพท์
:
0-2813-7768-9
แฟกซ์
:
0-2811-0514(auto)
เว็บไซต์
:
www.dr-ads.com
อีเมลล์
:
info@dr-ads.com
โซเชียล
ไลน์
:
dr-ads
เฟสบุ๊ค
:
d.r.signage
ยูทูป
:
dr-ads
ไอจี
:
dr-ads
ไลน์
:
dr-ads
เฟสบุ๊ค
:
d.r.signage
ยูทูป
:
dr-ads
ไอจี
:
dr-ads