ป้ายแอลอีดี ดิสเพลย์-ดิจิตอลไซน์

Millennium Auto

สำหรับแสดงรูปสินค้า เป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนทีวี และมีระบบทัชสกรีนได้