ป้ายบิลบอร์ด-โครงเหล็ก

็Hitachi ชลบุรี

ป้ายบิลบอร์ด ติดตั้งบนอาคารดาดฟ้า สำหรับโฆษณามองระยะไกล
ป้ายบิลบอร์ด-โครงเหล็ก

ออดิโอ คลับ

ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร ป้ายโฆษณาบนอาคาร
ป้ายบิลบอร์ด-โครงเหล็ก

กันสาด ดีไลท์

ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร ป้ายโฆษณาบนอาคาร
ป้ายบิลบอร์ด-โครงเหล็ก

42/1 เฮดเดอร์

ป้ายบอกชื่อร้านบนดาดฟ้า