ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

โรงแรม อินเทรนด์

ป้ายตั้งเสาสูงมองเห็นระยะไกล ป้ายไฟ LED มองเห็นชัดเวลากลางคืน
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

โรงแรม อินเทรนด์

ป้ายตั้งเสาสูงมองเห็นระยะไกล ป้ายไฟ LED มองเห็นชัดเวลากลางคืน
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

บจก. ไทย เจ เพรส

ป้ายตั้งเสาสูงมองเห็นระยะไกล ป้ายไฟ LED มองเห็นชัดเวลากลางคืน
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

Hyundai พัทยา

ป้ายบอกสถานที่ และโฆษณา
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

Hyundai เชียงราย

ป้ายโฆษณาและตกแต่งโชว์รูมรถยนต์
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

Hyundai ชลบุรี

ป้ายตกแต่งโชว์รูม และโลโก้บอกชื่อสถานที่
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

S.C.S. Perfect Step

ป้ายตั้งเสา โฆษณามองระยะไกล สามารถมองได้ 2 ด้าน
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

Home&Fac

ป้ายตั้งเสาโฆษณาสำหรับมองระยะไกล
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

บจก. จีเอ็ม เทคโนโลยี

ป้ายบอกชื่อบริาัท ป้ายมองเห็นระยะไกล สามารถมองเห้นในเวลากลางคืน
ป้ายไพลอน-ตั้งเสา

BIG CAR

ป้ายทาวเวอร์หน้าร้านเต็นท์รถ