ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

XVI The sixteen Condo

ป้ายโฆษณาสำนักงานขาย และตกแต่งฯ
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

QTC

สื่อโฆษณาติดรถบริษัทฯ
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

Racer การไฟฟ้า

สื่อโฆษณาบนรถส่งสินค้าบริษัท
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

Proflex & Forcitta

สื่อการโฆษณาติดรถขนส่งสินค้า
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

กันสาด ดีไลท์

ป้ายโครงเหล็กบนอาคาร ป้ายโฆษณาบนอาคาร
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

Lao Airline (รถแวน)

สติ๊กเกอร์ติดโฆษณารถ
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

Lao Airline (กระบะ)

สติ๊กเกอร์ติดโฆษณารถ
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท-สติ๊กเกอร์

Lao Airline (รถตู้)

สติ๊กเกอร์ติดโฆษณารถ